ŠOLSKI PODNEBNI DAN: 19. OKTOBER 2022 “ČAS SE IZTEKA”- NAJDALJŠI PODNEBNI TEK

30. septembra je na pot iz Glasgowa na Škotskem krenila podnebna štafeta, ki jo je podpisalo več kot pol milijona mladih in vseh, ki podpirajo njihove zahteve po kakovostnem podnebnem izobraževanju.

Štafetna palica je potovala od Škotske do Egipta in je prečkala 18 držav. Štafetno palico smo si 18. in 19. oktobra podajali tudi v Sloveniji, od koder je pot nadaljevala v Sharm-el Sheikh na Podnebno konferenco COP27.

Kje je potovala štafetna palica po Sloveniji, si lahko pogledate na povezavi: 

https://running-out-of-time.com/route/slovenia/

Uradna spletna stran podnebnega teka: 

Running Out of Time (running-out-of-time.com)

V času od 17. do 22. oktobra 2022,  smo v okolici šole izvedli ŠOLSKO PODNEBNO ŠTAFETO, kot eno od spremljevalnih aktivnosti Podnebnega teka Running Out of Time.

Trajnostno štafetno palico smo izdelali iz časopisnega papirja tako, da na koncu ni bila odpadek, ampak del zbiralne akcije starega papirja. Sledili smo načelom krožnega gospodarstva, katerega cilj je, da se ne proizvaja odpadkov, ampak se uporablja  le naravne materiale, ki jih lahko sistem nato ponovno uporabi in reciklira.  V štafetnem teku so sodelovali učenci od 5. do 8. razreda. Vsi so se trudili po svojih najboljših močeh za dosego skupnega cilja: pomagati graditi prihodnost, ki je pomembna in trajnostna za vse nas.

https://diviokrogar.splet.arnes.si/files/2022/10/stafetavideo.mp4

Zahvaljujemo se učiteljici Jadranki Kačič, ki je naredila veliko korakov, da je organizirala in izpeljala šolsko podnebno štafeto.

Posebna zahvala pa gre vsem sodelujočim učencem in učiteljem, ki so od besed prešli k dejanjem in s sodelovanjem v štafeti  dokazali, da jim ni vseeno za naš svet.

EKOKOORDINATORICE


16. oktober – SVETOVNI DAN HRANE

16. oktobra 1945 je bila v okviru Združenih narodov ustanovljena svetovna organizacija za hrano in kmetijstvo FAO. Zato na ta dan praznujemo SVETOVNI DAN HRANE.

Slogan Svetovnega dne hrane 2022 je: »Nikogar ne puščamo ob strani – Nihče naj ne ostane lačen« (»Leave NO ONE behind«).

Trenutno prevladujoči način proizvodnje in porabe hrane je, poleg ostalih globalnih izzivov (revščina, lakota, podnebne spremembe, neenakost, naraščanje svetovnega prebivalstva, konflikti), dolgoročno nevzdržen in škodljiv tako za naše naravne vire kakor za zdravje ljudi. Zato so spremembe nujne.

Čeprav smo pri kreiranju boljšega sveta že zelo napredovali, je preveč ljudi zaostalo. Izpostavljajo ljudi, ki ne morejo imeti koristi od človeškega razvoja, inovacij ali gospodarske rasti. Na milijone ljudi po vsem svetu si ne more privoščiti zdrave prehrane, zaradi česar so izpostavljeni visokemu tveganju prehranske negotovosti, podhranjenosti in zdravstvenih težav. Dejstvo je, da se danes proizvede dovolj hrane, s katero bi lahko nahranili prav vse ljudi na svetu.

Hrana pa mora postati osnovna dobrina vsakega posameznika na našem planetu, nikogar torej ne smemo pustiti ob strani! Zato mora v prvi vrsti vsak od nas z njo ravnati spoštljivo.

Naj bo tudi letošnji svetovni dan hrane spodbuda za vse nas, da bomo s hrano spoštljivo ravnali. Slogan naše samopostrežne malice s katero bomo obeležili ta dan v torek, 18. 10. 2022 je: Vzemi tisto in toliko kolikor boš pojedel/a, pa boš tudi ti pripomogel/a k zmanjšanju količine zavržene hrane J

Ob tej priložnosti so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, OE Ljubljana in OE Novo mesto pripravili video prispevek, v katerem izpostavljamo 3 ključna sporočilaki lahko pripomorejo k bolj ekonomičnemu in uravnoteženemu prehranjevanju. Video je namenjen pedagoškim delavcem, učencem, dijakom in njihovim staršem oz. splošni populaciji.

Posnetek je dostopen na povezavi:

O pomenu svetovnega dne hrane, si več lahko preberete na povezavi:

https://www.nijz.si/sl/16-oktober-2022-svetovni-dan-hrane-vec-bi-morali-storiti-za-vecjo-dostopnost-in-prepoznavnost

Katja Kos, organizator šolske prehrane


SPREJEM PRVOŠOLCEV V ŠOLSKO SKUPNOST

V torek, 11. 10. 2022, smo v šolsko skupnost sprejeli učence prvega razreda matične šole in obeh podružnic. Za učence je bil pripravljen kratek program, v katerem so povedali tudi slovesno zaobljubo in prejeli spominske plakete, s katerimi so tudi uradno postali člani naše šolske skupnosti. Slovesni dan se je nadaljeval v delavskem domu, kjer sta vse zagorske prvošolce pozdravila predstavnica Društva prijateljev mladine, ga. Nina Beja, in župan občine Zagorje, g. Matjaž Švagan. Prvošolci so si ogledali predstavo učencev in učiteljev Osnovne šole Ivana Kavčiča z naslovom Zasavski čudež, ki je bila prirejena po knjigi avtorice Jasne Dvornik.

Vsem prvošolcem iskreno čestitamo in jim želimo uspešno šolanje in sodelovanje v šolski skupnosti!


UNESCO ŠOLA

ŠOLSKO LETO 2022/2023

UNESCO šola zagotavlja varno, trajnostno, nenasilno, vključujoče in učinkovito učno okolje za vse učence, ne glede na spol.

V svojem delovanju se trudimo upoštevati vse štiri stebre izobraževanja:

 • učiti se, da bi vedeli;
 • učiti se, da bi znali delati;
 • učiti se, da bi znali živeti skupaj;
 • učiti se biti.

Glavni cilji UNSCO šole, ki vključujejo vrednote in cilje organizacije.

Učenci:

 • spoznajo družbeno in kulturno okolje ter se seznanijo z medkulturnostjo in drugimi razlikami.
 • se seznanijo z raznimi kulturami in tradicijami,
 • se seznanjanjo z varnim in zdravim načinom življenja,
 • spoznajo različne projekte, ki jih lahko kot mladi izvajajo,
 • spoznajo pomen trajnostnega načina življenje,
 • se seznanijo s pomenom človekovih pravic in medsebojnega spoštovanja,
 • se naučijo sprejemati drugačnost in razvijajo občutek do sočloveka,
 • se naučijo kako ohraniti povezanost in sožitja med generacijami ter učenja od starejših,
 • se naučijo oblikovati pozitivne medsebojne odnose,
 • krepijo lastno samozavest in občutek povezanosti v lokalni skupnosti.

ASPnet spodbuja vrednote in načela, zapisana v Ustavi UNESCO in Ustanovni listini Združenih narodov, med drugim temeljne pravice in človeško dostojanstvo, enakost med spoloma, socialni napredek, svobodo, pravico in demokracijo, spoštovanje raznolikosti in mednarodno solidarnost.

Projekti v šolskem letu 2022 / 2023

 • obeležitve mednarodnih dni,
 • sodelovanje pri projektih članic UNESCO ASP NET šol, ki so vključene v središče Celjske in Savinjske regije,
 • promocija UNESCA šole v okolici,
 • oblikovanje kulturnih, naravoslovnih in tehniških dnevov, ki vključujejo načela UNESCO šole,
 • sodelovanje na projektih UNESCO ASP šol: MESTNE RAZGLEDNICE, POBEREM SVET IN REŠIM SVET, MENJAJ BRANJE IN SANJE, KAPLJICA ŽIVLJENJA – HRANA, MOJE PRAVIC, POŠLJIMO SAPICO PRIJATELJSTVA, STARA IGRAČA ZA NOVO VESELJE, MLADI IN MLADI PO SRCU V SOŽITJU.

Glavne teme UNESCO šole so:

koordinatorica: Maja Ocepek


5. oktober mednarodni dan učiteljev

Povej mi in bom pozabil.

Pokaži mi in si bom zapomnil.

Vzbudi mi zanimanje in bom razumel.

(Kitajski pregovor)

Učenci so ob mednarodnem dnevu učiteljev oblikovali zapise/uganke o naših učiteljih. Prepoznate kakšnega?

Učitelji smo super in učenje je naše poslanstvo.

Čestitamo ob dnevu učiteljev.  


Dostopnost