Poskus uvajanja tujega jezika v obvezen program in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli

V skladu z 20. a-členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13) in sklepom ministrice o izvajanju poskusa »Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli« za našo šolo se letos izvajajo vsebine neobveznih izbirnih predmetov v 4., 6., 7., 8. in 9. razredu, obvezni predmet angleščina v 1. razredu in nemščina kot drugi tuj jezik v 7. razredu. Vsebine neobveznih izbirnih predmetov se v skladu s poskusom ne ocenjujejo. Šola je oblikovala oddelke in skupine pri obveznem kot tudi pri razširjenem programu v skladu z določili normativov in standardov, ki veljajo za osnovne šole.

 S sklepom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je naša šola vključena v poskus uvajanja prvega tujega jezika v 1. razred in drugega tujega jezika v 7. razred v obveznem programu in v preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli.

Poskus traja od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023. Šola je poskus uvedla na podlagi pridobljenega pisnega soglasja staršev 1., 4., 5., 6. in 7. razreda.

Novosti so:

a) Prvi tuji jezik v 1. razredu v obveznem programu OŠ.

b) Drugi tuji jezik v 7., 8. in 9. razredu v obveznem programu OŠ.

c) Trije vsebinski sklopi (Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje, Kultura in tradicija, Iz življenja in dela osnovne šole), v katerih se izvajajo dejavnosti, ki udejanjajo cilje razširjenega programa in podpirajo cilje obveznega programa, katerih izvedba temelji na načelu personalizacije.

d) Učenci se vključijo v vsebine neobveznega predmeta, vendar se ta ne ocenjuje.

Tretji predmet na NPZ za 9. razred v šolskem letu 2021/2022

Izbrani predmeti za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2021/2022, so naslednji:

  • geografija,
  • tehnika in tehnologija,
  • kemija,
  • tuji jezik.

S sklepom ministrice je določeno, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja na posamezni osnovni šoli. Tretji predmet, iz katerega se bo letos na naši šoli z nacionalnim preverjanjem znanja preverjalo znanje učencev 9. razreda, je TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA.

Več o NPZ si lahko preberete v publikaciji Informacije za učence in starše na http://www.ric.si in http://eric.ric.si.

LIKOVNE DELAVNICE

Drage učenke in učenci!

Od 20. 8. do 31. 8. 2021 bodo na šoli potekale LIKOVNE DELAVNICE.

Vsi, ki radi ustvarjate in bi si radi popestrili počitniške dni, se lahko prijavite na vse delavnice ali pa si izberete le eno ali dve najljubši.

Vsak dan bomo začeli ob 8.00. Ustvarjali bomo do 13.30. Seveda bo med delom nekaj časa tudi za malico.

Izbirate lahko med naslednjimi delavnicami:

1. SLIKANJE NA STEKLO

Najprej boste svoj motiv upodobili na ravni površini, nato pa boste lahko poslikali še svoj kozarec.

2. PLASTIČNO OBLIKOVANJE IZ RAZLIČNIH KIPARSKIH MATERIALOV (mavec, glina …)

Seznanili se boste z izdelavo hišice iz gline, ki jo boste natančno razvaljali.

Zamislili si boste svoj izdelek iz mavca. Sami ga boste pripravili, nato pa z dleti ter ostalimi pripomočki uresničili svojo zamisel .

3. SLIKANJE NA PLATNO

V okolici šole boste poiskali svoj motiv, ga skicirali, nato pa svojo idejo naslikali na platno, ki si ga boste sami pripravili.

Prijavite se lahko do 17. 8. 2021 peko eAsistenta ali preko klepeta v Teamsih.

Število učencev v posamezni delavnici bo omejeno na 20 učencev.

Če bo za določeno delavnico interes večji, se bo program dela nekolio spremenil.

Napišite:

– svoje ime, priimek, razred (ki ste ga obiskovali v šolskem letu 2020/2021),

– katero delavnico ste izbrali,

– če želite imeti šolsko malico.

Natančen urnik delavnic bo v eAsistantu in Teamsih objavljen 17. 8. 2021.

Lep počitniški pozdrav

Jadranka Kačič

Vikend kreativnega pisanja

Vikend pred počitnicami je bil za nas malce drugačen, saj smo ga preživeli v CŠOD Gorenje.

V petek, 20. 12. 2019, smo se ob 16. uri polni pričakovanj odpravili iz Zagorja. Ko smo prispeli na cilj, smo se najprej razdelili po sobah. Po večerji smo se spoznavali ob družabnih igrah, nato pa smo si ogledali še božični film, pri katerem ni manjkala niti pokovka.

Sobotno jutro smo začeli s telovadbo. Po zajtrku smo šli na sprehod, nato pa smo začeli z dejavnostmi, s katerimi smo se pripravili na pisanje v slovenščini in angleščini. Večer smo preživeli v telovadnici, kjer smo uživali v igri med dvema ognjema ter drugih aktivnostih.

    

V nedeljo po zajtrku smo se za nekaj časa spet posvetili pisanju, nato pa smo pospravili kovčke in šli na kosilo. Med čakanjem na avtobus smo odigrali še zadnjo tekmo, potem pa je napočil čas za odhod. Domov smo se vrnili polni vtisov, saj smo v kratkem času navezali nove prijateljske vezi, se zabavali, pri vsem tem pa smo se naučili tudi veliko novega.

Mnenje vseh udeležencev je bilo na koncu enako – takih vikendov si učenci zelo želimo in komaj čakamo, da ga ponovimo. Zreče smo zapustili polni vtisov.

Maša Marjetič, 7. c in Lina Aurora Eranovič, 8. a

Dostopnost