Objava sklepa – NPZ

MIZŠ je objavilo Sklep o tretjem predmetu na NPZ. Na OŠ Toneta Okrogarja se bo bodo učenci 9. razreda pisali teste iz SLO, MAT in zgodovine.