Pedagoška konferenca

Potekala bo redna pedagoška konferenca. V uvodu konference bomo delavci šole opravili preizkus znanja iz varstva pri delu in požarne varnosti …

Vabila za konferenco bo delavcem poslala ravnateljica.