S spremembo Zakona o dohodnini in Zakona o financiranju vzgojno-izobraževalnih institucij se z letom 2022 uvaja možnost namenitve dela dohodnine (0,3 %) šolskemu skladu.

Namenitev dela dohodnine za donacije ureja 142. člen Zakona o dohodnini, po katerem lahko davčni zavezanci, ki so rezidenti Republike Slovenije namenijo do 1% dohodnine, odmerjene po ZDoh-2, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, enemu ali več upravičencem do donacij. V skladu s 135. členom ZOFVI-ja, je lahko upravičenec do največ 0,3 % donacije posameznega zavezanca tudi šolski sklad šole ali vrtca. Razliko do 1 % pa lahko namenite še ostalim upravičencem (npr. društva, dobrodelne organizacije,….).

Zbrana sredstva v šolskem skladu se namenijo za delo z nadarjenimi učenci, za sofinanciranje kulturnih in športnih prireditev, za raziskovalne dejavnosti učencev, za nagrade uspešnim učencem, za predavanja namenjena učencem in staršem, za pomoč pri plačilu bivanja v šoli v naravi za socialno šibkejše, nakup nadstandardne opreme, sofinanciranje šolskih projektov.

Z Vašim prispevkom, ki za Vas ne predstavlja nobenega dodatnega stroška, lahko zelo obogatite naš sklad.

Obrazec s katerim nam lahko namenite del dohodnine se nahaja na spletni strani: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_don.i.sl.pdf, ali ga natisnete iz priponke (Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacijo – OŠ Toneta Okrogarja – šolski sklad, davčna številka: 62408534

Na obrazec napišite vaše ime, davčno številko in e-mail naslov, telefonsko številko, ter željen odstotek namenjene dohodnine ( do 0,3 %). Podpisan obrazec lahko pošljete po e-pošti na naslov: svetovalna@okrogar.si, ali pa ga otrok prinese v šolo in odda razredničarki. V primeru, da ga ne morete natisniti sami, lahko prazen obrazec otrok dobi v šoli (pri razredničarki, ali v svetovalni službi). Na šoli pa bomo poskrbeli, da bodo pravočasno odposlani na pristojni davčni urad.

Do obrazca pa lahko dostopate tudi preko spletne strani na FURS-u, kje boste našli več informacij: https://www.gov.si/novice/2022-11-21-donacije-dohodnine-solskemu-skladu-in-skladu-vrtca/

Na tem spletnem naslovu lahko oddate obrazec tudi elektronsko preko portala eDavki, pri čemer vpišete pod naziv upravičenca davčno številko šolskega sklada: 62408534.

Pomembno: obrazec je potrebno oddati na pristojni davčni urad (Finančni urad Hrastnik, Log 9, 1430 Hrastnik, najkasneje do 31.12.2022), v šolo pa oddati do 22. 12. 2022.

Za Vašo pomoč se Vam iskreno zahvaljujemo v imenu otrok, katerim bodo prispevki pomagali in v imenu upravnega odbora šolskega sklada OŠ Toneta Okrogarja.

 

Skrbnica šolskega sklada

Bojana Slekovec

(Skupno 61 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost