NPZ – 9. razred v šolskem letu 2022/23

Nacionalno preverjanje znanja – 9. razred 

Koledar izvedbe nacionalnega preverjanja znanja 2022/23 

Nacionalno preverjanje znanja: informacije za učence in starše

V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. NPZ je zunanje preverjanje znanja, postopek izvedbe NPZ-ja pa zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja ob istem času in pod enakimi pogoji za vse učence v državi. Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno. 

V 9. razredu se v okviru NPZ preverja znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki je na naši šoli v šolskem letu 2022/2023 FIZIKA.

Preverjanje znanja poteka prvi in drugi teden v mesecu maju tekočega šolskega leta. Izvede se v enem roku. V kolikor se učenec ne more udeležiti NPZ v predvidenem roku, NPZ iz tistega predmeta ne opravlja. Nacionalno preverjanje znanja se opravlja samo pisno in traja pri posameznem predmetu 60 min. Učenci z odločbami o usmeritvi so upravičeni do prilagojenega izvajanja NPZ. 

Državni izpitni center v juniju šolam, učencem ter staršem prek spleta omogoči dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in izpisa dosežkov (v obliki pdf). Rezultati so dostopni prek spletni strani http://npz.ric.si s pomočjo šifre učenca, ki jo učenec prejme prvi dan opravljanja NPZ, in številke EMŠO. Učenci so z rezultati preverjanja znanja seznanjeni tudi pri urah posameznega predmeta, ki se preverja na NPZ. Vpogledi v ovrednotene preizkuse znanja na šoli potekajo v elektronski obliki. 

Če učenec ali starši ob vpogledu podvomijo v vrednotenje nalog v preizkusu znanja, imajo možnost poizvedbe. Poizvedba je presoja, ali so naloge ovrednotene v skladu z navodili za vrednotenje. Število doseženih točk se po poizvedbah lahko poveča, zniža ali ostane enako. 

Dosežki NPZ-ja so dodatna informacija o znanju učencev in ne vplivajo na zaključno oceno pri posameznem predmetu in na zaključevanje šole. V letošnjem letu dosežki pri NPZ-ju ob koncu 9. razreda NE vplivajo na prehod v srednje šole. Če se v prvem ali drugem krogu izbirnega postopka na posameznem izobraževalnem programu na spodnji meji zvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu, se izbira med kandidati opravi na podlagi točk, pridobljenih iz zaključnih ocen iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole pri predmetih slovenščina, matematika in prvi tuji jezik. Z učnim uspehom pri teh predmetih lahko kandidat dobi največ 45 točk.    

DODATNE INFORMACIJE o NPZ najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra, kjer si lahko ogledate primere pisnih preizkusov iz preteklih let. 

(po MC, OŠJM, DpLj) 

Deli ...Email this to someoneTweet about this on TwitterPrint this pageShare on FacebookShare on Google+
(Skupno 539 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost