Pouk v času od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020

Spoštovani,

v skladu z vladnim odlokom in sklepom ministrice za šolstvo, vas obveščamo, da bo pouk za vse učence šole v naslednjem tednu še naprej potekal na daljavo.

Pohvala našim učencem, za dobro opravljanje šolskega dela. Nadaljujte z dobrim delo in ostanite naš navdih.

Posebna zahvala pa tokrat vam staršem, za potrpežljivost in vso podporo otrokom in nam.

ravnateljica

Nataša Grošelj

Izposoja gradiva na daljavo…

Izposoja gradiva na daljavo šolske knjižnice na OŠ Toneta Okrogarja deluje tudi v času pouka na daljavo. Razpoložljivost knjižničnega gradiva učenci lahko preverite v Cobissovem katalogu šolske knjižnice

Knjige bom  pripravila in vam jih ob dogovorjenem času izročila skozi okno šolske knjižnice na spodnji strani prizidka (dovoz preko šolskega igrišča zadaj). Poskrbljeno je za vsa priporočila NIJZ. Podrobnejše informacije si preberite v obvestilu: 

Kako si izposodim knjige na daljavo?

Tradicionalni slovenski zajtrk – petek, 20.11.2020

Letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk bo jubilejni in desetletnico bomo praznovali v petek, 20. Novembra 2020.

Letošnji slogan je: “Zajtrk z medom-super dan!”

Namen projekta je izobraževati, obveščati in osveščati šolajočo mladino in vzporedno v določenem obsegu tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo. Pomembno je tudi splošno osveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

V petek, 20. 11. 2020, bomo imeli naravoslovni dan na daljavo na temo: Zdrava prehrana in gibanje.  Poudarili bomo   pomembnost opraševanja čebel za prehransko varnost, pomen rednega zajtrkovanja ter poseganja po lokalnih živilih, kjer je pot z njive do krožnika čim krajša.

Ena izmed dejavnosti bo tudi priprava zajtrka za dober začetek dneva, ki bo vključeval živila, značilna za »klasičen« Tradicionalni slovenski zajtrk, in sicer kruh, maslo, med, mleko in jabolko.

Dostopnost