MEDNARODNI DAN IZOBRAŽEVANJA 24. 1. 2022

Generalna skupščina Združenih narodov je 24. januar razglasila za mednarodni dan izobraževanja. Njihov glavni razlog za razglasitev mednarodnega dneva je prav gotovo ideja po sodobnem svetu po pravičnem in kakovostnem izobraževanju. Priložnosti, ki jih v procesu izobraževanja, enakopravno uresničujeta oba spola, ki prekine krog revščine in s tem na milijone otrok, mladostnikov in odraslih omogoči enake možnosti za življenje.  

Danes 258 milijonov otrok in mladostnikov še vedno ne obiskuje šole; 617 milijonov otrok in mladostnikov ne zna brati in računati; manj kot 40 % deklet v podsaharski Afriki konča nižjo srednjo šolo in približno štiri milijone otrok in mladih beguncev ne obiskuje šole. 

Letošnji mednarodni dan izobraževanja želi uresničiti temeljno pravico do izobraževanja in omogočiti bolj trajnostno, vključujočo in miroljubno prihodnost vsemu človeštvu.  

Povzeto po besedilu urada za UNESCO g. Gašperja Hrastelj (dostopno 21. 1. 2022) 

V prilogi posredujem poslanico generalne direktorice Unesca ob mednarodnem dnevu izobraževanja gospe Audrey Azoulay.  

UNESCO koordinatorica: 

Maja Ocepek, prof.


SPREMEMBA ODLOKA O IZJEMAH OD KARANTENE NA DOMU PO VISOKO TVEGANEM STIKU

Obveščamo vas, da je Vlada RS 17. 1. 2022 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19. Tako bo od jutri, 19. 1. 2022 dalje, veljal nov protokol:

  • pozitiven HAG test – učenec takoj v izolacijo, klic staršev, v čim krajšem času domov, PCR test za potrditev;
  • učenci oddelka, kjer je bila okužba potrjena – obvestilo staršem preko eAsistenta o 7-dnevnem samotestiranju;
  • izjeme za 7-dnevno samotestiranje v šoli – prebolevniki (PCR test pozitiven in starejši od 10 in mlajši od 45 dni), prebolevniki, ki so ustrezno cepljeni ter tisti, ki se testirajo vsakodnevno pri zunanjih pooblaščenih izvajalcih in imajo o tem ustrezno QR kodo za dokazilo;
  • v primeru stika izven VIZ, je učenec napoten v karanteno na domu skladno s splošnimi postopki.

Karantene in izobraževanje na daljavo

Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravite, do napotitve v karanteno na domu podaljšal na nekaj dni. V soboto 15.01.2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema.

Starši oz. zakoniti zastopniki bodo za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.Urniki – spremembe

Spoštovani starši,

glede na situacijo, ki jo imamo trenutno na naši šoli, smo se odločili, da začasno, vsaj naslednjih 14 dni, ne bomo izvajali pouka v manjših učnih skupinah in s tem zagotovili večje delo v “mehurčkih”. Vsi neobvezni in obvezni izbirni predmeti, vse dejavnosti Rap-a se začasno selijo na daljavo ali pa se ne bodo izvajali in se bodo ure nadomestile, ko bo čas primernejši. O izvedbah NIP, IP in Rap dejavnosti bodo učence obvestili učitelji.

Nove urnike za učence od 6. do 9. razreda najdete na spodnji povezavi. Urniki za učence od 1. do 5. razreda se niso spreminjali. 

Hvala za vaše razumevanje.

Lep pozdrav

ravnateljica

Nataša Grošelj


DECEMBER – MESEC HUMANITARNOSTI

V decembru zasvetijo lučke, ki nas popeljejo v čaroben mesec zabave in dogodivščin. Pogosto pa nas velike želje po dobrinah zavedejo, da ne znamo uživati v malem, kar nam ponuja ta mesec.

Učenci so pri interesni dejavnosti Rdeči križ razmišljali o načelih in vrednotah Rdečega križa in izpostavili humanitarnost, nepristranskost, spoštovanje en drugega in solidarnost.

Naj mesec december zasije tudi po humanitarni plati ter na vrednotah, ki so jih zapisali učenci na gradove humanosti.

mentorica interesne dejavnosti Maja Ocepek, prof.


Dostopnost