Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

V skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o OŠ (Uradni list RS št. 63/13), šola izvaja pouk neobveznih izbirnih predmetov:

– Prvi tuji jezik – za učence 1. razreda

– Drugi tuji jezik – za učence od 4. do 9. razreda

– Umetnost, računalništvo, šport, tehnika – za učence od 4. do. 6. razreda.

Kaj je neobvezni izbirni predmet?

Neobvezni izbirni predmet je predmet, ki ga učenec lahko izbere in s tem obogati svoje znanje na izbranem področju.

Ocenjevanje

Neobvezni izbirni predmeti so del Poskusa Preizkušanje koncepta razširjenega programa. V času poskusa se neobvezni izbirni predmeti ne ocenjujejo. 

Obiskovanje izbirnega predmeta

Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka obvezno. V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin oz. do zapolnitve posamezne učne skupine.

Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem neobveznem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju, od 4. do 6. razreda.

Drugi tuji jezik

Smiselno je, da neobvezni izbirni predmet drugi tuji jezik izberejo tisti učenci, ki jih učenje tujih jezikov veseli in bodo želeli obiskovati pouk drugega tujega jezika neprekinjeno vsaj eno obdobje (od 4. do 6. razreda ali od 7. do 9. razreda) oziroma neprekinjeno šest let, drugo in tretje obdobje.

Oblikovanje skupin

Učne skupine organizira in oblikuje šola samostojno, skladno s predpisi in normativi, oblikujejo se vsako šolsko leto posebej, za matično šolo in podružnici. Pouk neobveznih izbirnih predmetov se bo izvajal ob zadostnem številu prijav.

Urnik neobveznih izbirnih predmetov

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program osnovne šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni med obvezne predmete. Izvajajo se predhodne oz. zadnje učne ure.

Učni načrti

Povezava do učnih načrtov neobveznih izbirnih predmetov.

Prijava

Prijava se opravi preko eAsistenta.

(Skupno 1.657 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost