Roditeljski sestanki

Torek, 17. 9. 2019 ob 17.00 – RS MŠ in POŠ

Četrtek, 19. 9. 2019 ob 17.00 – PS MŠ

Sklicatelj sestanka bo ravnateljica. Straši boste prejeli vabilo.