NPZ V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Nacionalno preverjanje znanja je za učence obvezen postopek preverjanja znanja na koncu drugega in tretjega obdobja osnovne šole, pri katerem imajo vse učenke in učenci enake možnosti, da pokažejo svoje znanje.

V šolskem letu 2022/2023 opravljajo učenci šestih razredov NPZ iz:
– Matematike
– Slovenščine
– Angleščine

Učenci devetih razredov pa opravljajo NPZ iz:
– Matematike
– Slovenščine
– Fizike

URNIK IZVAJANJA NPZ
– Učenci na dan preizkusa pridejo v šolo ob 8. uri. Zbor učencev bo v garderobi šole oz. veznem hodniku.
– Pisanje preizkusa se začne ob 8.30.
– Čas reševanja preizkusov znanja pri posameznem predmetu je 60 minut.
– Po zaključku pisanja preizkusov učenci nadaljujejo s 3. uro in gredo v učilnice po običajnem urniku.

Za vas smo pripravili tudi brošuro:  npz brošura 2023

NPZ MATEMATIKA
Ponedeljek, 8. maj 2023
Dovoljeni pripomočki: učenec lahko uporablja modro ali črno nalivno pero oziroma moder ali črn kemični svinčnik, svinčnik, radirko, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo. Uporaba žepnega računala in pisal »piši-briši« ni dovoljena.

NPZ SLOVENŠČINA
Četrtek, 4. maj 2023
Dovoljeni pripomočki: učenec lahko uporablja moder ali črn kemični svinčnik ali nalivno pero. Uporaba pisal »piši-briši« ni dovoljena.

NPZ ANGLEŠČINA / NPZ FIZIKA
Sreda, 10. maj 2023
Dovoljeni pripomočki: učenec lahko uporablja moder ali črn kemični svinčnik ali nalivno pero. Uporaba slovarjev in pisal »piši-briši« ni dovoljena.

Dovoljeni pripomočki: učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik HB ali B, geotrikotnik, šestilo, radirko, šilček in žepno računalo. Fizikalne konstante in obrazci so sestavni del preizkusa znanja.

VPOGLED UČENCEV
Učenci boste imeli vpogled v ovrednotene preizkuse po naslednjem vrstnem redu:

9. razred 
1. MAT
M. Kušar
31. 5. 2023
2. SLJ
K.Eranovič /E. Jenko
31. 5. 2023
3. FIZ
P. Grujić
31. 5. 2023, 2. 6. 2023

6. razred
MAT 
I. Andrić
7. 6. 2023
SLJ 
Javeršek
8. 6. 2023
TJA 
N. Oven / 6. A  – 7. 6. 2023, T. Bratun / 6. B -8. 6. 2023

VPOGLED STARŠEV
Starši boste imeli, po predhodni prijavi pri učečem učitelju preko eAsistenta, možnost vpogleda v ovrednotene preizkuse NPZ na šoli:

9. razred

MAT 
M. Kušar
2. 6. 2023 – 5. uro v 14
SLJ 
K. Eranovič
2. 6. 2023 – 2. uro v 14
E. Jenko
2. 6. 2023 – 1. uro v 14
FIZ
P. Grujić
2. 6. 2023 – 3. uro v kabinet FIZ

6. razred

MAT
I.Andrić
7. 6. 2023 – 4. ura v 14
SLJ
M. Javeršek
8. 6. 2023 – 4. uro v 14
TJA 6. B
T. Bratun
8. 6. 2023 – 6. uro v 14
TJA 6. A
N. Oven
7. 6. 2023 – 3. uro v 14

Učenci in starši boste lahko dostopali do elektronsko ovrednotenih preizkusov preko spletnega portala (https://npz.ric.si) 6. 6. 2023, s pomočjo šifre učenca in številke EMŠO.
Učenci prejmejo OBVESTILO O DOSEŽKIH PRI NPZ, ki je priloga k spričevalu.

 

 

 

Dostopnost