UNESCO projekt »Mestne razglednice«

UNESCO PROJEKT »MESTNE RAZGLEDNICE«

Teme: Kulturna dediščina, Trajnostni življenjski slog
Nosilec projekta: Vrtec Mornarček Piran

Naša UNESCO šola se je v letošnjem letu pridružila zanimivemu projektu »Mestne razglednice« pod okriljem Vrtca Mornarček Piran.
Namen projekta je bil motivirati učence, da s svojimi predlogi prispevajo k izboljšanju kakovosti svojega mesta v katerem bodo živeli kot odrasli. Preko tega so začutili pripadnost svojemu mestu ter začutili utrip mestnega življenja.

Najprej smo si ogledali razstavo na prostem pod imenom »Zagorje nekoč«, ki se nahaja ob glavni cesti skozi Zagorje. Potem smo se lotili brskanja po knjigah, časopisih, kronikah in elektronskih virih, povprašali pa smo tudi starejše sorodnike. Pomagali smo si z uporabo IKT: brskali smo po zbirki podatkov Cobiss, raziskali portal dLib ter nato obiskali lokalno knjižnico.

Pripravili smo nabor starih zagorskih stavb. Vsak učenec je za svojo izbrano stavbo poiskal staro fotografijo, nato pa posnel še aktualno fotografijo z istega zornega kot je stara. Tako je nastala primerjava nekoč : danes.
Pri pouku je vsak predstavil svoj izdelek, namen stavbe in povedal, če je sprememba prispevala k izboljšavi kvalitete življenja v mestu, ali ne.

Pri delu smo, poleg zgoraj omenjenih spletnih strani, uporabljali Microsoft Word, in spoznali, da nam ne gre tako dobro do rok, kot bi pričakovali. 😊 Naučili smo se še pravilno navajati vire in literaturo.

Ugotovili pa smo, da nas na naši vsakdanji poti spremljajo stare in znamenite zagorske stavbe.

Vabljeni k ogledu naših izdelkov.

Lea Vozel, Ana Vavtar Majstorovič, Maša Pikelj, Maša Semijalac, Kaja Režun, Anaj Grašinar, Rajan Atić, Tian Luka Koletnik ter mentorica Tanja Vozelj

Mestne razglednice:

 

Dostopnost